Zorg- en beweegnetwerk: Interview Gretha Gorter

Het Talentencentrum is de ontmoetingsplek voor iedereen. Inmiddels zijn er al veel verschillende experts gevestigd binnen het Talentencentrum. Deze experts huren of een ruimte of zitten bijvoorbeeld vast in ons gebouw. Denk bijvoorbeeld aan podotherapeuten, sportpsychologen en meer. Ook bevinden veel mensen van het zorg- en beweegdomein zich in het Talentencentrum. Door middel van het Zorg- en, beweegnetwerk brengen wij deze mensen samen. Op deze manier kunnen zij waardevolle informatie met elkaar delen. Maar wie zijn deze mensen? In deze blog praten wij met Gretha Gorter, eigenaresse van Gezondheidsatelier Adapt en één van de deelnemers van het Zorg- en beweegnetwerk. Lees in deze blog meer over wat zij doet en haar rol binnen het Zorg- en beweegnetwerk.

Even voorstellen

“Mijn naam is Gretha Gorter en ik ben lid van het Zorg- en beweegnetwerk. Ik heb een praktijk voor begeleiding van mensen met psychosociale klachten, namelijk gezondheidsatelier Adapt. Ik ben gespecialiseerd in long- en cardiovasculaire aandoeningen. Naast dat ik mijn eigen bedrijf heb, werk ik ook nog een aantal dagen bij Groenhuysen, (als voorschrijfbevoegd longverpleegkundige) o.a. op de afdeling revalidatie. Op overige dagen werk ik in mijn eigen praktijk op het gebied van chronische ziekte en -pijn.”

 

Gezondheidsatelier Adapt

De motivatie van Gretha om het gezondheidsatelier te starten kwam na een periode van tegenslagen en verliezen. Ze vertelt;

“Pijntjes en lichamelijk ongemak, gesukkel… Het hielp niet echt voor de mindset. Mijn huisarts gooide er nog een schepje bovenop; “Is het erg als je pijn hebt?” Ik heb hem aangekeken of ik water zag branden. “Wat een vraag…” Maar het zette me wel aan het denken, en toen kwam de realisatie: “Is dit het nou? Wil ik nou echt op deze manier leven?’. Op een dag heb ik letterlijk een sterk gevoel gekregen van “En nu ga ik me herpakken..!” Uiteindelijk is dat ook echt mijn slogan geworden: ”HERPAK JE LEVEN.”

 

“Herpak je leven!”

 

Persoonlijke zoektocht

“Ik ben aan de slag gegaan met de vragen als ‘Hoe ga ik me nou gezond voelen?’ en wat is ‘beter worden’, wat betekent ‘beter voelen’ voor mij? Wat betekent ‘gezond’ voor mij? Tijdens mijn persoonlijke zoektocht werd mijn professionele interesse gewekt. Voornamelijk heb ik ook gekeken naar ‘Hoe kun je jezelf versterken. Hoe houd je de regie over je gezondheid?’ Al zoekend ontwikkelde ik een hele gereedschapskist van behandelmogelijkheden. Zowel als leefstijl zorgprofessional als op gebied van complementaire zorg. De kennis over polyvagaal theorie bracht veel dingen samen. De psychosociale klachten, onverklaarbare vermoeidheid- en pijnklachten die vaak onopgelost blijven in het reguliere behandeltraject en die vaak de grootste oorzaak van ziektelast vormen, bleken ineens WEL beïnvloedbaar.  Ik heb de positieve gezondheid omarmt. Ik ben me gaan scholen op het gebied van chronische pijn, positieve psychologie (ACT) en in het toepassen en inzetten van adembegeleiding en hartcoherentie (hartfocus methode), complementaire zorg en preventie.”

 

T-shaped professional

“Als mensen bij mij komen met een vraag dan kijken we samen naar wat de behoeften en prioriteiten zijn. Dit gaat toch wel anders als je een regulier zorgpad volgt. Dan zijn er veel afspraken, richtlijnen en protocollen. Daarnaast staat er al veel vast met betrekking tot wat en hoe alles uitgevoerd moet worden. Dit is vaak de basis voor goede samenwerking en voor de financiering uit de zorgkostenverzekering. Het kan voor patiënten echter erg benauwend zijn en zowel aanvoelen als overbodig (controles) als onvolledig (controles zijn goed, maar ik voel me niet goed). Toch werk ik graag samen met de reguliere zorg, het betekent dat ik mij kan richten op de extra’s waar de reguliere zorg geen geld en dus tijd voor krijgt. Dit doe ik als T-shaped professional. Dat betekend dat ik een regulier geschoold en BIG geregistreerd zorgprofessional ben, maar dat ik ook gespecialiseerd ben in leefstijl (gecertificeerd door, en lid van Arts & Leefstijl).

 

Op welke manier help je mensen met Adapt?

“Simpel gezegd wil ik mensen letterlijk en figuurlijk in beweging zetten. Liever zit ik niet achter mijn bureau maar ben ik actief bezig met mensen. Dit doe ik bijvoorbeeld door te wandelen tijdens begeleiding of een coachingsgesprek tijdens creatief bezig zijn. Met adembegeleiding lukt dat niet altijd. Ook geef ik vaak workshops om mensen kennis te laten maken met bepaalde informatie of therapeutische interventies. Daarnaast heb ik een serie creatieve ervaringsworkshops ontwikkeld die als traject of los van elkaar gevolgd kunnen worden. In die workshops worden allerlei technieken gecombineerd. Een mooi voorbeeld hiervan is ‘Heel mijn hart’, kijk maar eens op mijn website. Zie de QR code onderaan dit artikel.”

 

Terug op de rit komen

“Ik help mensen met het inzicht krijgen in de manier waarop ze zelf aan de slag kunnen gaan met hun klachten en ondersteun ze bij de zoektocht naar wat bij hen past om tot verbetering te komen. Je moet het zo zien; “Als je aan het sjoelen bent, en al heel veel steentjes liggen voor de hokjes, dan heb je maar een paar harde ketsers nodig en dan ze schieten allemaal in een keer onder de poortjes door”. Zo gaat het ook met de meeste mensen, ze hebben al zoveel informatie gehad, maar kunnen het niet toepassen op zich zelf. Ik geloof in de kracht van de natuur en zelfherstel. Je moet alleen even de weg vinden en iemand die echt naar je luistert. Het doel blijft altijd om te terug op de rit te komen, om jezelf te herpakken en gezonde keuzes te maken in leefstijl. Denk hierbij aan voeding, ontspanning en sport.”

 

Wandeling op concept

“Daarnaast doe ik ook samen met Daphne Buijk (wandelcoach) ‘Wandeling op recept’. We wandelen iedere week een uur met mensen die door de huisarts doorverwezen zijn. We starten en eindigen bij Aleco/Talentencentrum. Daarna drinken we dan gezamenlijk wat met een gast uit het medisch of sociaal domein, die nuttige informatie geeft aan onze deelnemers. Hiermee zetten we ook mensen in beweging en versterken het sociale netwerk. Dat kan ook weer helpen om de gezondheid te versterken.”

 

Korte lijntjes

“Echter, het grootste gedeelte van de mensen komt bij mij voor adembegeleiding, preventie en onbegrepen of psychosociale klachten. Soms worden mensen doorgestuurd door collega’s uit het Zorg- en beweegnetwerk.  Andersom kan ik mensen ook verwijzen naar collega’s, bijvoorbeeld een GLI coach of psycholoog of complementair werkende therapeuten. Ik stuur ze ook wel eens door naar de vitaliteitsdagen. Hierin zie je dan goed de link met het Talentencentrum. Omdat het netwerk actief en betrokken is, zijn er korte lijntjes met allerlei zorg- en hulpverleners, uit de reguliere zorg, sportwereld maar ook het sociaaldomein.”

 

De doelgroep

“Wat betreft de doelgroep die ik begeleid heb ik geen beperkingen. De doelgroep is heel breed. Het zijn voornamelijk mensen die vastlopen na een chronische ziekte of -pijn. Of mensen die zich realiseren dat zij zich in een heel ongezonde situatie bevinden en graag willen voorkomen dat klachten uitmonden in een aandoening. Denk aan rokers en mensen met overgewicht of slaapproblemen. Ik richt me vooral op zelfmanagement, hiervoor kunnen sporters bijvoorbeeld bij mij komen met een vraag over astma en sport. Of sporters die de prestaties willen verbeteren door ademhalingsoefeningen. Met hen kijk ik bijvoorbeeld hoe je je ademhaling kan gebruiken of verbeteren en bespreek ik energiemanagement. Heel veel mensen ademen verkeerd en dat kan tegenwerken bij herstel maar ook bij sportprestaties. Ook voor mensen met een chronische ziekte kan adembegeleiding helpen om de gezondheid te verbeteren.”

 

Vitaliteitsdagen

“Ja ik doe eigenlijk altijd mee met de vitaliteitsdagen. Sinds vorig jaar heb ik er vijf meegedraaid. Dit doe ik dan vanuit mijn verpleegkundige expertises. Bij de vitaliteitsdagen voer ik een aantal vitale controles uit. Ik doe mee aan de vitaliteitsdagen, omdat ik preventie heel belangrijk vindt, zeker op een bepaalde leeftijd. Ik draag dus graag mijn steentje bij. De vitaliteitsdag is een laagdrempelige manier om in verbinding te komen met mensen. Het is ook een mooi voorbeeld van normaliseren, de-medicaliseren en zelfmanagement. Als je kennis hebt van hoe de vlag er bij hangt qua vitaliteit kun je preventief aan de slag gaan, om te verbeteren of te behouden. ‘HERPAK JE LEVEN’, denk ik dan.”

 

Het contact met het Talentencentrum

“Sinds zo’n anderhalf jaar geleden ben ik aangehaakt. Toen ik bij het Talentencentrum kwam was ik heel erg aan het zoeken naar ‘Waar kan ik bij aansluiten’. Voor mij is het heel erg belangrijk dat ik een groot netwerk heb, want op deze manier kun je samen naar oplossingen zoeken. Ik zocht de verbinding bij mensen buiten de reguliere zorg, net zoals ik. Mensen die verbinding zoeken en onderhouden met zowel reguliere- als complementaire zorgverleners, leeftstijlbegeleiders en sportbegeleiders en die een insteek hebben tot de-medicaliseren en normaliseren. Wat mij betreft is het ‘Medisch als het moet, normaliseren zodra het kan’. Niet blijven hangen in het medisch circuit, maar terug in het normale leven in de nulde-lijn. Investeer in jezelf om gezond te blijven. In deze visie hebben André de Klerk en ik elkaar eigenlijk snel gevonden.”

 

Activiteiten binnen het Talentencentrum

“Naast de vitaliteitsdagen kom ik ieder dinsdag voor ‘Wandeling op recept’ op het Talentencentrum. Ook werk ik nu vaker samen met de diëtiste en GLI coaches op het gebied van ademhaling. In de Roosendaal FIT week geef ik een workshop ‘sport en adem’ samen met supertalent Chelsey Heijnen. Graag bezoek ik de netwerklunches die eens in de twee maanden op de laatste vrijdag van de maand worden georganiseerd, het is fijn daar mensen te kunnen ontmoeten en bij te praten.”

 

Ik hoop dat ons netwerk de aansluiting met de reguliere zorg blijft vinden en ontwikkelen en verbeteren.”

Het Zorg- en beweegnetwerk

“De samenwerking bij het Talentencentrum is zich goed aan het ontwikkelen. In de beginfases was het vooral kijken naar hoe we dit netwerk wegzetten. Het begon eerst met het voorstellen van elkaar en het kennismaken van de verschillende disciplines/vaktherapeuten met elkaar. We ontwikkelden een smoelenboek, met een korte beschrijving van de expertises. We wisten als collega’s nog niet heel goed ‘Hoe gaan we het doen en aanpakken’. Het kostte ons wel even tijd om de visie die André de Klerk al zo lang voor ogen had, voor ons zelf handen en voeten te geven. Daarbij zijn er natuurlijk altijd early adapters en volgers, dat geeft niets.

 

Maatwerk aanbod

Inmiddels zijn er al wel veel ideeën en worden er regelmatig clinics en workshops georganiseerd. Nu zijn we wel steeds meer elkaar aan het opzoeken om nieuwe dingen te ontwikkelen. Een maatwerk aanbod is steeds beter mogelijk. Ik denk bijvoorbeeld aan klanten die via het werkplein komen. Dit is iets wat je in de regulier zorg ook wel ziet, maar de combinatie van reguliere zorg en sociaaldomein is vrij nieuw. Ik hoop dat ons netwerk de aansluiting met de reguliere zorg blijft vinden en ontwikkelen en verbeteren.”

 

Samenwerking met andere leden

“Ik werk regelmatig samen met de andere leden. Een vast samenwerkingsverband heb ik bijvoorbeeld met Daphne Buijk, (Samen in beweging) op het gebied van ‘Wandeling op recept’. Die deelnemers gaan bijvoorbeeld allemaal naar de vitaliteitsdag van het Vitaal-Fit programma. Daarnaast werk ik ook samen met de GLI coach. Ik ben bijvoorbeeld gevraagd om eens wat te vertellen over adem in een workshop, omdat adem een belangrijk aspect is voor vitaliteit. Daarnaast wordt bij het netwerk ook expertise uitgewisseld. Dat resulteerde bijvoorbeeld in een verwijzing van een diëtiste. Zij had al voldoende expertise om ademproblemen te herkennen, maar het werd makkelijk in het netwerk om door te verwijzen en dus wees zij die client op mijn begeleidingsmogelijkheden. Momenteel onderzoek ik nog een aantal ideeën over samenwerkingen met de fysiotherapie met betrekking tot chronische pijn en -vermoeidheid die ik graag wil uitwerken.

 

Nieuwe verbindingen

“De een heeft wel meer initiatieven en de andere is wat meer afwachtend. Maar uiteindelijk kan iedereen wel wat nuttigs uit het netwerk halen. Het is natuurlijk ook een beetje geven en nemen. Het zoeken van verbindingen met deskundige collega’s en het ‘out of the box denken’ qua nieuwe multidisiplinaire samenwerking kan denk ik een belangrijke bijdrage leveren in de toekomstig aanpak van preventie en zorgtekorten.”

 

De overeenkomsten tussen de leden van het Zorg-en beweegnetwerk

“Ik denk dat de grootste overeenkomst de motivatie en visie op gezondheid en de werkinstelling is (hoe wil je werken). Het bindende is dat we uitgaan van preventie en de-medicaliseren. We stimuleren allemaal om op basis van eigen kracht aan gezondheid te werken en ziekten te voorkomen. Dit is heel anders dan bij de reguliere zorg, hier wordt vaker (niet altijd) gekeken naar het oplossen van de ziekte zelf en minder vanuit de preventie.”

Minder afhankelijk van medicatie

“Uit oogpunt van preventie kan ademtherapie bijvoorbeeld een grote rol spelen bij diabetes. Stress is natuurlijk een grote factor bij chronischeaandoeningen en -pijn. Bij ademtherapie ga je door middel van oefeningen aan de slag met je ademhaling. Op deze manier kan je je stress verlagen en dit kan ook helpen bij klachten die samenhangen met ziekte.”

“Maar bewegen helpt ook, niet alleen in de gym, maar ook pilates of wandelen. Secundaire preventie is hierbij aan de orde. Je werkt dus op een ‘niet- medicamenteuze manier’ aan je gezondheid. Dat helpt soms om minder afhankelijk van medicatie te zijn. Het is complementair aan de eventuele medicatie. Ik ben zeker niet anti reguliere zorg. Ik werk nog steeds met genoegen bij Groenhuysen, maar ik geloof er heilig in dat aanvullingen zeer waardevol kunnen zijn. Bij Aleco/Talentencentrum vinden we hiervoor de ruimte die er in de reguliere zorg niet is.”

 

De ervaringen bij het Talentencentrum

“Mijn ervaringen zijn goed, ik merk ook echt dat we met de netwerkgroep aan het ontwikkelen zijn. Als er goede initiatieven zijn dan brengt dat anderen weer op ideeën. Zo ontstaan hierdoor veel nieuwe samenwerkingen en nieuw aanbod. Ik vind netwerken enorm belangrijk en zeker ook omdat je hierdoor goed kan doorverwijzen. Als ik met iemand over voeding praat, dan kan ik daar best wat over vertellen. Maar door het netwerk kan ik ook snel doorverwijzen naar de diëtiste, ik vind het wel belangrijk om de grenzen van je kunnen te herkennen en bewaken. Door een goede samenwerking praat je hier makkelijker over met je collega’s van het netwerk. Dit gaat allemaal op een gemoedelijke manier.”

 

De voordelen bij het Talentencentrum

“Zelf ervaar ik wel voordelen, maar het moet ook een beetje gaan lopen voordat je er voordelen uithaalt. Je moet zelf ook echt actief opzoek naar je eigen kansen. Het is een netwerk waar je je eigen ideeën moet inbrengen en mag bespreken. En na een paar keer herhalen en misschien ook een mislukking, zie je uiteindelijk dat je ook successen behaald. Niet alleen voor jou als professional, maar ook voor je klanten.”

 

Talenten benutten

Wat moeten mensen echt weten van het Talentencentrum? Deze vraag stelde we als laatste aan Gretha. Haar antwoord hierop was als volgt:

“Het Talentencentrum was voor mij altijd wel een plek die ik zag voor jonge talenten in de topsport. Maar ik heb geleerd dat je talent breed moet zien; iedereen heeft zijn eigen talent. Zo gaat het ook in het Zorg- en beweegnetwerk, respect voor elkaars talent en een plek om je talenten te laten shinen. Maar de mensen die gebruik maken van ons aanbod zijn mensen die ook talenten hebben. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van de dagbesteding bij Aleco, maar ook mentale ontwikkelingen, sport of begeleiding.”

“Bij het Talentencentrum gaat het erom dat je je eigen talenten ontwikkeld en benut!”

Wil je meer weten over Gretha of wil je in contact komen met haar?

Neem dan een kijkje op haar website: https://adapt-herpakjeleven.nl/#

Of scan onderstaande QR code!

Zorg- en beweegnetwerk code