Bouwen aan een sterk zorg- en beweegnetwerk!

Binnen het Talentencentrum Zuidwest-Nederland werken verschillende aanbieders van zorg- en beweegprogramma’s onder een dak. Dit allemaal met de ambitie om een gezonde leefstijl en positieve gezondheid te bevorderen.

Coachen en bewegen, daar zijn de professionals vooral mee bezig. Maar binnen het Talentencentrum draait het ook om het ontmoeten van gelijkgestemde. Zij streven samen naar een gezonde leefstijl en gezondheid. Zo zoeken de professionals elkaar op om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast ontdekken zij mogelijkheden voor eventuele samenwerkingen. Door middel van de kennismakingen weten ze de expertises van elkaar. Doordat ze ook nog gebruik maken van de korte lijntjes binnen het Talentencentrum, wordt er gebouwd aan een sterk zorg- en beweegnetwerk.

Zorg- en beweegprogramma’s

Inmiddels zijn er al een aantal mooie programma’s uitgerold door de experts. Zo start in juni het COOL+ programma van Janneke Hermsen (Enjoyyours).

COOL+ is voor volwassenen met een BMI (=body mass index) van 25 of meer én een verhoogd risico op chronische aandoeningen zoals diabetes 2, hart- of longproblemen. Ook als er sprake is van een BMI van 30 of meer, maar geen verhoogd risico, kan je meedoen aan COOL+. Met COOL+ wordt er gewerkt aan de leefstijl. Naast het sporten en bewegen krijgen deelnemers tips over gezonde voeding. Verder krijgen ze informatie over andere onderdelen van een gezonde leefstijl. Aanmelden kan via info@enjoyyours.nl.

Daarnaast start in juni ook het SLIMMER programma. Dit programma wordt begeleid door Quirine Altorf. Zij is (sport)diëtist van TWB en daarnaast lid van het High Performance Team.

SLIMMER is een programma van twee jaar. Het programma is voor mensen met overgewicht, diabetes en/of een hoge bloeddruk. Daarnaast is het ook voor mensen met een verhoogd cholesterol. Voor deze mensen is het belangrijk om te werken aan een goede leefstijl. Om het SLIMMER traject te volgen heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Aanmelden kan via qaltorf@twb.nl

Met deze programma’s zijn we op weg naar een gezondere samenleving!

Het zorg- en beweegnetwerk

Het zorg en beweegnetwerk van het Talentencentrum bestaat uit de volgende gebruikers: