Verenigingen voor de toekomst

 

Sterke Clubs ZWNL wil bijdragen aan een vitaal sterkere samenleving door het bevorderen van acceptatie, saamhorigheid en vitaliteit, waarbij sport centraal staat.

 

6 sportverenigingen hebben een gezamenlijke ambitie om zich te ontwikkelen als Sterke Club met een regionale functie voor Zuidwest-Nederland, we versterken elkaar hierin en werken samen met en in het Talentencentrum Zuidwest-Nederland om dit te bereiken.

 

Sinds mei 2021 hebben een aantal verschillende sportverenigingen en Aleco elkaar gevonden in de ambitie om een belangrijke rol te gaan spelen in de maatschappij, sport en in talentontwikkeling, in de regio Zuidwest-Nederland. Tevens willen deze verenigingen elkaar helpen en versterken. Zij kiezen als locatie het Talentencentrum Zuidwest-Nederland op Sportpark Vierhoeven, omdat op die locatie verschillende sportfaciliteiten en sportaccommodaties reeds aanwezig zijn. De naam ‘Sterke Clubs Zuidwest-Nederland (ZWNL)’ is gekozen omdat de deelnemende verenigingen een lange historie en sport DNA bezitten.

Missie Sterke Clubs

Sterke Clubs ZWNL wil bijdragen aan een vitaal sterkere samenleving door het bevorderen van acceptatie, saamhorigheid en vitaliteit, waarbij sport centraal staat.

Visie & Ambitie

Sterke Clubs ZWNL is een organisatie van sterke sportverenigingen en belanghebbenden, die met hun historie, sportief DNA en samenwerking, het sporten en de algemene gezondheid van de maatschappij willen versterken in de regio Zuidwest-Nederland. Het doel is om binnen enkele jaren in Zuidwest-Nederland toonaangevend te zijn in sportieve en maatschappelijke projecten én in talentontwikkeling. Deze ambities zullen gerealiseerd worden door middel van uitvoering van diverse projecten gebaseerd op de volgende 3 pijlers.

Pijler 1: ‘Vitaliteit en Gezondheid’:
Meer sport, beweging en saamhorigheid in de maatschappij brengen. Hier zullen andere belanghebbenden als lokale overheid en onderwijs, nauw bij betrokken worden. Sterke Clubs zal nieuwe projecten ontwikkelen, ondersteunen en promoten in samenwerking met de betrokken gemeente en andere belanghebbenden.

Pijler 2: ‘Een leven lang sporten’:
Meer mensen laten bewegen en sporten met behulp van het NOCNSF concept LTAD: ‘Een leven lang sporten’. Door dit concept toe te passen willen wij de breedtesport laten groeien in de regio. Ook de beleidsprogramma’s van de aangesloten clubs worden getoetst aan het LTAD concept. Hiervoor worden speciale projecten opgezet, zoals sport in het basisonderwijs en opleiding voor het technisch kader.

Pijler 3: Talentontwikkeling:
Talentherkenning en -erkenning van sporters verder ontwikkelen en daarin toonaangevend zijn in Zuidwest-Nederland. Voor topsporters wordt er een apart programma gefaciliteerd. Zij worden begeleid door een High Performance Team van diverse specialisten. Om dit project goed te begeleiden schakelt Sterke Clubs de expertise en ervaring in van Aleco, die op dit gebied al jaren toonaangevend opereert.

Om haar ambities te realiseren wordt gezocht naar ondersteuning van en samenwerking met een aantal stakeholders:

 • Gemeentes in West Brabant voor de maatschappelijke projecten.
 • Bedrijfsleven dat samenwerking zoekt in maatschappelijke en sportieve projecten.
 • Leden van de aangesloten verenigingen. Zij kunnen met hun enthousiasme ‘Sterke Clubs’ een boost geven en vormen het fundament van de samenwerking.
 • Onderwijs: Door structureel samen te werken met basisscholen en voorgezet onderwijs kan Sterke Clubs aldaar sport en beweging aanbieden. Hierbij worden studenten van MBO/HBO opleidingen uit Brabant en Zeeland betrokken.

Deelnemers Sterke Clubs

Gestart wordt met onderstaande deelnemers, van elke sport 1 vereniging uit de regio. Andere verenigingen van sporten, die nog niet vertegenwoordigd zijn in Sterke Clubs, zijn welkom. De eerste periode zal Sterke Clubs diverse projecten en samenwerkingen opstarten met de huidige deelnemers. Hierna wil Sterke Clubs samen met het Kennis- en Expertisecentrum op Sportpark Vierhoeven, haar ervaringen, kennis en kunde inzetten bij andere (sport)verenigingen en belanghebbenden uit de regio.

Per 1 juni 2021 zijn de deelnemers:

 • Atletiek Thor wedstrijdsport (Voorzitter Floris Terhell)
 • Basketbal Blauw-wit Basketball (Voorzitter Han Giesberts)
 • Gymnastische sporten Dynamo (Voorzitter Erwin Ornek)
 • Rugby RCC Voorzitter (Pieter Jan van Linden)
 • Sportonderneming Aleco (Directeur Andre de Klerk)
 • Sportonderneming High Performance Team TCZWNL (Talentcoach Carlo van den Biggelaar)
 • Voetbal BSC (Voorzitter Ad van Tilburg)
 • Zwemsport Hieronymus (Voorzitter André van Loon)

Projecten

Een van de projecten waar de Sterke Clubs in samenwerken is het project Mattie Sport Heroes