Mattie Sport Heroes

 

Een multidisciplinaire en constructieve samenwerking waarbij leerlingen uit het speciaal onderwijs stapsgewijs kennismaken met sport & bewegen, met een grote maatschappelijke impact als uiteindelijk doel.

Sporten is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het is gezond, vormt een uitlaatklep voor velen en kan leiden tot participatie en integratie in de maatschappij. Regelmatig bewegen levert vaak een bijdrage aan de kwaliteit van leven en iemands gezondheid. Waar deze thema’s vaak extra relevant zijn voor kwetsbare doelgroepen, zijn het juist deze doelgroepen die meer of hogere drempels ervaren om te gaan sporten.Jongeren met lichamelijke, verstandelijke en/of chronische beperkingen hebben vaak een verminderde gezondheid en zijn daarnaast in veel gevallen ook ondervertegenwoordigd in sport- en beweegdeelname.

Sport Heroes is een landelijk erkende interventie die leerlingen in het speciaal onderwijs laat kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten via een stapsgewijze aanpak: eerst in de ‘veilige’ schoolsetting, daarna via een naschools en buitenschools aanbod. De vakleerkracht lichamelijke opvoeding begeleidt de leerlingen en zorgt voor een warme overdracht naar de lokale sport- en beweeg aanbieders.

Het programma Sport Heroes heeft als einddoelgroep leerlingen met een beperking in het Speciaal onderwijs, Voortgezet speciaal onderwijs, Speciaal basisonderwijs (SBO) en Praktijkonderwijs in de leeftijd van 6 tot en met 19 jaar.

Mattie Sport Heroes Roosendaal

Een multidisciplinaire en constructieve samenwerking waarbij leerlingen uit het speciaal onderwijs stapsgewijs kennismaken met sport & bewegen, met een grote maatschappelijke impact als uiteindelijk doel.

In 4 stappen naar een hogere sport- en beweegparticipatie:

 1. Sport naar de jeugd
  • Tijdens het project verzorgen de betrokken partners (ALECO, BSC, THOR, RCC, Dynamo en Blauw-Wit Basketball) onder schooltijd clinics op scholen speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
 2. Naschools aanbod & sportmarkt
  • Tijdens de clinics onder schooltijd worden de jongeren uitgenodigd om vrijblijvend te komen sporten tijdens naschoolse sportactiviteiten (op locatie van school) en/of tijdens een (van de) sportmarkt(en) op sportpark Vierhoeven.
 3. Sterke & goed voorbereide sportaanbieders
  • Sportaanbieders, met name verenigingen, kampen vaak met vrijwilligerstekorten. De doelgroep waarop Mattie Sport Heroes zich richt, vereist vaak extra aandacht, aandacht die de gemiddelde vereniging niet kan bieden.Vanuit het Mattie Sport Heroes concept worden workshops en train-de-trainer sessies aangeboden door de gespecialiseerde & gecertificeerde pedagogen, therapeuten en trainers van Aleco.
 4. Jeugd naar de sportaanbieders
  • Sport verbindt iedereen. Daarom wordt er vanuit het Mattie Sport Heroes concept altijd gedacht in duurzame en structurele resultaten. Het ultieme doel van het project én van het Mattie Sport Heroes concept is een duurzaam, structureel en inclusief sportaanbod in Roosendaal en omgeving.

Onze doelstellingen

 • Leerlingen uit het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs (én hun ouders) enthousiasmeren voor sport
 • De aanpak moet uiteindelijk leiden tot een duurzaam, structureel en inclusief sportaanbod bij de sportaanbieders
 • Het structureel versterken van sportaanbieders
 • Structurele en duurzame samenwerkingen tussen lokale sportaanbieders, onderwijs, overheden en overige organisaties om sport- en beweegproblematiek tegen te gaan

Onze projectopzet

 • 100 clinics op scholen speciaal onderwijs
 • Voornamelijk onder schooltijd
 • Indien mogelijk ook een naschools aanbod
 • 2 trainers verzorgen de clinics
 • In mei/juni 2022 een sportmarkt op Sportpark Vierhoeven
 • Aanbod van 6 verschillende sporten
 • 8 train-de-trainer (bij)scholingen voor verenigingen
 • Gericht op versterken van het kader (trainers, hulpouders, etc)
 • Opstap om te komen tot een duurzaam aanbod bij verenigingen

Projectpartners – structureel samenwerken voor succes

Mattie Sport Heroes is meer dan een project. Om een duurzaam sportaanbod te creëren, zijn lokale sportverenigingen / sportaanbieders betrokken bij Mattie Sport Heroes. Op deze manier kunnen kinderen kiezen uit verschillende sporten, kennismaken met én actief deelnemen aan het verenigingsleven en onderdeel zijn van de inclusieve samenleving. Verenigingen hebben echter niet altijd de expertise om dergelijke doelgroep(en) te begeleiden. Aleco heeft deze expertise, met gespecialiseerde pedagogische medewerkers en trainers en een psychomotorisch therapeut, wel. Vandaar dat binnen het project ook voorzien is in opleiding van kader van sportverenigingen op pedagogisch/didactisch vlak door Aleco.

Hierbij wordt ook de samenwerking gezocht met docenten/begeleiders binnen het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Naast de structurele samenwerking, zullen er clinics gegeven worden op praktijkscholen en zal er een sportmarkt georganiseerd worden op sportpark Vierhoeven waar de sportaanbieders hun aanbod kunnen etaleren. Tijdens deze sportmarkt zullen niet alleen de jongeren kennis kunnen maken, maar ook de ouders. Door mee te doen zullen zij het belang van sport & bewegen ervaren om de impact van het concept te vergroten.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Roosendaal