Streven naar een gezonde leefstijl

Vitaal-Fit is een belangrijk programma dat loopt binnen het Talentencentrum Zuid West Nederland. Samenwerking is een belangrijk middel geweest om dit programma tot stand te laten komen. Chirst-Jan Danen (bestuurder Thuiszorg West-Brabant) vertelt over de samenwerking en hoe deze is begonnen.

Het Vitaal-Fit programma

Streven naar een gezonde leefstijl. Vitaal-Fit is een belangrijk programma dat loopt binnen het Talentencentrum Zuid West Nederland, waarbij een gezonde leefstijl centraal staat. Om dit programma tot een succes te brengen is er onderzoek gedaan naar de doelgroepen. Daarbij is gekeken naar hoe wij het beste de doelgroep kunnen helpen met de uitdagingen die zij tegen komen. Het samenwerken met andere partijen was hierbij van groot belang. Doordat kennis en expertise gecombineerd wordt, is het mogelijk om gezamenlijk een doel te bereiken. Christ-Jan Danen is één belangrijke schakel van het Vitaal-Fit programma. Hij vertelt over de samenwerking die op een wellicht onverwachte manier is gestart.

“Gaandeweg de trainingen ontstond het  beeld dat we met elkaar heel snel stappen kunnen maken om inwoners in Roosendaal fit en gezond te houden.”

– Christ-Jan Danen, Bestuurder Thuiszorg West-Brabant –

Een toevallige ontmoeting

Vorig jaar liep ik door een ongeluk een dubbele beenbreuk op. Met de inzet van fysiotherapie was ik al snel weer mobiel. Ik had wel veel spierkracht verloren en de stabiliteit in mijn been en knie, waardoor ik nog lang niet op het niveau van voor het ongeluk was.

Bij Aleco, dat gevestigd is binnen het Talentencentrum, vond ik de juiste begeleiding en training, waardoor ik weer sportfit kon worden. Vroeg in de ochtend train ik om weer te kunnen hardlopen, voetballen, skiën en me goed te voelen. En, als bijvangst begin ik fit aan mijn werkdag.

André de Klerk begeleidt deze sessies in de ochtend. Tijdens het trainen kwam ik veel ‘collega’ directieleden uit de regio tegen. Zij trainen ook in de ochtend om zo fit aan de dag te begin én om te werken aan hun fysieke en mentale conditie. Daarnaast bleek dat André en ik in ons werk al snel meer overeenkomsten hebben dan gedacht. Immers topsport en talentontwikkeling lijkt toch een totaal andere wereld dan de wereld van thuiszorg?

Samenwerken voor een gezonde leefstijl

Waar vonden we dan toch die overlappen?

In het multidisciplinair samenwerken bijvoorbeeld. Dat is een must om in beide takken succesvol te zijn. Verder in het stellen van doelen en mensen stimuleren om meer uit zichzelf te halen. En, uiteraard, in het omgaan met tegenslag. Gaandeweg de trainingen ontstond het beeld dat we met elkaar heel snel stappen kunnen maken om inwoners in Roosendaal fit en gezond te houden. Daarvoor is nodig dat we meer samenwerken en de kennis van elkaars organisaties bundelen.

We hebben elkaar letterlijk ‘gevonden’ door een ongeluk en werken nu aan programma’s gericht op preventie en een gezonde leefstijl. Verder zijn ook de Huisartsen Coöperatie West-Brabant, GGD West-Brabant en het Bravis inmiddels aangehaakt. Dit allemaal vanuit de gedachte dat het voor iedereen loont om te investeren in gezondheid. Van jong tot oud!

En ondertussen blijf ik zelf ook mijn best doen om fit en vitaal te blijven!

Verdere leestips: