Zorgen voor Talent

 

In verschillende sectoren is een toename in het ziekteverzuim. Dit veroorzaakt een tekort aan personeel, terwijl de arbeidsvraag toeneemt. Willen we onze talenten behouden, dan is een gezamenlijke aanpak nodig.

Het project Zorgen voor Talent is een project in ontwikkeling. Partijen verbonden aan het Talentencentrum Zuidwest-Nederland (zorg, bouw, logistiek, onderwijs, sport) zien een toename in het ziekteverzuim onder medewerkers. Dit veroorzaakt een tekort aan personeel, terwijl de arbeidsvraag toeneemt. Dit is niet een probleem van slechts 1 sector. Willen we onze talenten behouden, dan is een gezamenlijke aanpak nodig.

Zorgen voor Talent - Zorg
Zorgen voor Talent - onderwijs
Zorgen voor Talent - logistiek

De beoogde doelstellingen van het project zijn

  • Samen met kennisinstellingen, zorginstellingen en ondernemers (oa bouw, logistiek, etc) onderzoek doen naar de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim,
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van 4 kansrijke interventies die deze oorzaken aanpakken (gericht op het verbeteren van het welbevinden van medewerkers en/of gericht op het verbeteren van het gevoel van gezondheid). 
  • de opbrengsten van het project breed te verspreiden onder werkgevers in diverse sectoren en kennisinstellingen. 

Relevante en recente kennis op het gebied van vitaliteit, ziekteverzuim, werkstress en werkdruk wordt daarbij aangereikt door de inzet van docenten en studenten; bij de uitvoering van de diverse interventies worden eveneens docenten en studenten ingezet.