VitaalFit-Kids programma

Een leven lang lekker bewegen met het VitaalFit-Kids programma!

Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten en bewegen. Regelmatig sporten helpt namelijk om je gezondheid te verbeteren, om beter te gaan bewegen én om lekkerder in je vel te zitten. Een sportieve omgeving zorgt er ook nog eens voor dat je andere mensen ontmoet, dat er gelachen wordt en dat je op een positieve manier bezig bent. Wij zorgen ervoor dat dit allemaal samenkomt tijdens onze VITAALFIT – KIDS sportmomenten die worden uitgevoerd door Aleco.

Het VitaalFit-Kids programma

 

De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest om VitaalFit-Kids programma rond te krijgen. Hiervoor hebben wij veel gesprekken gehouden met partners. Deze partners zijn betrokken rondom (para)medische zorg voor kinderen en jeugdzorg relaties- interventies.

Tijdens deze gesprekken is er gezamenlijk gesproken over hanteerbare methodieken (monitoring). Verder is er gesproken over samenwerkingsverbanden om intensieve (jeugd)zorg trajecten een goed vervolg te geven.

Daarnaast hebben we samen met partners gekeken of er een mogelijke oplossing is voor de soms lange wachttijden richting een behandeling. Met behulp van het inzetten van een lightversie programma bieden we mogelijk een oplossing. Door middel van dit programma, preventief of pre-operatief, kunnen we een behandeltraject en of ingreep positief beïnvloeden. Daardoor kunnen wij de wachttijden zinvol besteden. De wachttijd wordt dan gebruikt als voorbereiding en aanvulling op een aankomend intensief traject.

We hebben met het VitaalFit-Kids een programma waarmee we de kinderen goed kunnen begeleiden. Vanuit een (intensief) zorgtraject zorgen we dat de kinderen multidisciplinair begeleid worden. Zodat ze uiteindelijk kunnen doorstromen naar een regulier uiteenlopend aanbod. Gezamenlijk zetten we dus het VitaalFit-Kids in als preventieve tool om meer intensievere zorg te voorkomen.

Wij geloven sterk in het VitalFit- Kids programma. Daarom hebben wij binnen en rondom het Talentencentrum ons best gedaan om specialisten en experts met elkaar te verbinden. Het resultaat is dat vele behandelaars, managers, coördinatoren en professionals elkaar hebben gevonden.

De kracht van het programma ligt voornamelijk in het aanbieden van een attractief programma. Hierbij zijn ‘fun’ en ‘samenzijn’ het sleutelwoord. Daarnaast wordt de doelgroep begeleid door ervaren beweegcoaches en pedagogen. Er wordt steeds (meermalen) per week een collectief moment georganiseerd voor de doelgroep.

 

Ontwikkelingen binnen het project

 

De eerste successen worden op dit moment al geboekt. De samenwerkingen voor het programma werpen zijn eerste vruchten af. Deelnemende kinderen zijn namelijk enorm enthousiast. Evenals hun ouders en familieleden. Wij zetten onze schouders eronder!

Wij blijven daarnaast ontwikkelen. Op dit moment pakken we uiteenlopende casussen vanuit doorverwijzingen op. Deze doorverwijzingen komen vanuit Bravis, GGD, jeugdprofessionals, psychologiepraktijken, fysiotherapeuten en onderwijsinstellingen. Deze doorverwijzingen worden daarna verwerkt in onze programmering.

 

De doelgroep

 

Het VitaalFit-Kids programma bevat 5 verschillende producten voor verschillende doelgroepen. Deze producten zijn als volgt:

  • Skills4Sports: Trainingen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Tijdens de trainingen werk je aan je algehele ontwikkeling. Daarnaast leer je verschillende vaardigheden. Het programma bevelen wij aan voor kinderen met overgewicht, motorische achterstand of onzekerheid.
  • Fitkids+: Sport en beweegprogramma voor kinderen van 6 t/m 18 jaar met een chronische beperking en/of langdurige aandoening. Tijdens de beweegmomenten leer je dat bewegen leuk én goed voor je is.
  • Goed bezig!: Sport/beweeg- en leefstijlprogramma voor kinderen van 6 t/m 18 jaar. Tijdens deze trainingen wordt samengewerkt naar een gezonder gewicht. De kinderen brengen wij in beweging. Maar daarnaast kijken we ook naar voeding en het verbeteren van het zelfbeeld.
  • BeFit: Dit is voor jongeren bij wie het even niet zo lekker gaat. Door middel van onze individuele coaching brengen we jongeren mentaal en fysiek in beweging.
  • Mattie Multi Sports: Sporten en bewegen voor kinderen met een beperking. Dee kinderen en jongeren kunnen op een vertrouwde plek en onder begeleiding van vaste trainers wekelijks gevarieerd sporten. Het doel is dat ze uiteindelijk kunnen doorstromen naar een regulier aanbod.

Methodiek

De methodiek we gebruiken voor de verschillende doelgroepen is als volgt:

Stap 1 | Intake

We starten met een individuele intake bij een van de Aleco coaches. De intake is bedoeld als kennismaking.

Stap 2 | Vertrouwen winnen

We snappen dat het best spannend kan zijn. Je komt in een nieuwe omgeving terecht waaraan je even moet wennen. Daarom zijn er allerlei mogelijkheden, zodat je stap voor stap went aan de coaches en aan het sporten. Samen kijken wij naar wat uw kind al kan. Daarnaast werken we aan vertrouwen.

Stap 3 | Samen veilig sporten

Natuurlijk kan je kind ook in groepsverband bij ons sporten! Onder de juiste begeleiding zorgen wij ervoor dat je kind ervaart dat samen sporten leuk is!

Stap 4 | Een leven lang lekker bewegen

Sommige kinderen blijven lange tijd bij ons sporten. Andere kinderen willen na een tijdje misschien liever lid worden bij een sportvereniging. Samen kijken we naar de best passende sport. Indien gewenst, zorgen we voor een warme overdracht naar een sportaanbod. Dit kan bij een van de vele verenigingen in de regio!

Meer weten over onze methodiek of over het VitaalKids-Fit programma. Neem dan contact op voor meer informatie!