Teambuilding: de voordelen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Dit spreekwoord is er niet voor niets. Als groep bereik je vaak veel meer. De samenwerking tussen de leden moet dan wel goed zijn. Anders bereik je alsnog niet veel. Een groep individuen, met individuele doelen maakt geen team. Een groep samenwerkende mensen, met gezamenlijke doelen? Dat maakt een sterk team!

Een sterk team kan je bouwen, onder andere met de hulp van teambuilding! Hoe je een sterk team bouwt en welke rol teambuilding hierin speelt, dat lees je in deze blog.

 

Het bouwen van een sterk team

Om een sterk team te creëren is het handig om mensen met de juiste skills, mindset en persoonlijkheid aan te nemen. Dat is stap 1, maar dan ben je er nog niet. Want hoe goed je ook bent, als je in een team terecht komt waarin effectiviteit en productiviteit niet aanwezig zijn, is de kans klein dat je je volledige potentie benut.

Daarom is teambuilding zo belangrijk. Hierdoor breng je actief teamleden samen om onderling relaties te versterken.

 

De voordelen van teambuilding

Teambuilding zorgt er dus voor dat je je teamleden actief bij elkaar brengt. Daarnaast zijn er nog meer voordelen. Deze voordelen zijn als volgt:

 

Een verbeterde teamdynamiek

Door regelmatig teambuilding activiteiten met je team te doen, versterkt de samenwerking en communicatie tussen teamleden. Tijdens de teambuilding activiteiten ben je veel met elkaar bezig. Hierdoor leer je je collega’s nog beter kennen. Verder bouw je vertrouwen op en leer je om nog actiever samen te werken.

 

Ontwikkelen van verschillende vaardigheden

Vaak zijn de teambuildingsactiviteiten gericht op de ontwikkeling van specifieke vaardigheden. Tijdens de activiteiten heb je vaak de volgende vaardigheden nodig: communicatie- en leiderschapsvaardigheden, probleemoplossing, creativiteit en besluitvorming. En laten deze vaardigheden nou net relevant zijn op de werkvloer!

 

Versterken van teamidentiteit en motivatie

Tijdens de teambuilding werk je vaak aan een gemeenschappelijke uitdaging. Daarnaast werk je toe naar één gezamenlijk doel. Hierdoor ontwikkelen teamleden een gevoel van samenhorigheid en verbondenheid. Dit zorgt ervoor dat de teamidentiteit wordt versterkt en dat teamleden elkaar motiveren om de teamdoelen te behalen.

 

Verhogen productiviteit en prestaties

Productiviteit en prestaties zijn vaak het resultaat van een goed functionerend team. Onder goed functionerend verstaan wij een team dat goed samenwerkt en effectief communiceert. Teambuildingactiviteiten kunnen hieraan bijdragen. Deze activiteiten verbeteren de teamdynamiek, versterkt relaties en bevordert creativiteit en innovatie. Daarnaast versterkt het de teamidentiteit en motivatie. Wat uiteindelijk allemaal kan leiden tot verbeterde team prestaties en productiviteit.

 

Vermindering van conflicten en stress

Door middel van teambuilding geef je leden de kans om elkaar beter te leren kennen en wederzijds respect op te bouwen. Daarnaast wordt effectieve communicatie tijdens de activiteit bevorderd, waardoor misverstanden en conflicten voorkomen kunnen worden. Dit alles draagt bij aan een positieve werkomgeving en vermindering van stress. En dit zorgt alleen maar voor goede teamprestaties!

 

“Als je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal, maar een team dat als los zand uiteenvalt.” – Johan Cruijff

 

Hoe pak je teambuilding aan?

Na het lezen van deze voordelen, zul je misschien denken: misschien moeten wij ook weer eens een teambuildingactiviteit organiseren! Zo’n activiteit organiseren hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, houd je daarbij wel aan de volgende tips:

 

Ga voor plezier

De activiteit hoeft niet per se gericht te zijn op het leren van lessen. Kies een activiteit die je werknemers daadwerkelijk leuk vinden, want ook tijdens deze activiteiten leer je veel.

 

Kies niet voor online

Online is lekker makkelijk en neemt weinig tijd in beslag, maar persoonlijke verbinding via een scherm zoeken gaat een beetje lastig. Kies daarom lekker voor een offline activiteit. Zorg er dan wel voor dat mensen die van een afstand werken ook aanwezig kunnen zijn.

 

Plan de teambuildingsactiviteit tijdens werkuren

Hierdoor zorg je ervoor dat meer mensen mee kunnen doen met de activiteit. Daarnaast laat je zien dat je de vrije tijd van medewerkers respecteert.

 

Betrek iedereen

Inclusie is heel belangrijk. Zorg ervoor dat je een activiteit doet waar iedereen aan mee kan doen.

 

Het hoeft niet lang te duren

Teambuilding kan ook in een uurtje. Hierdoor kan je de teambuildingsactiviteit makkelijk wekelijks of maandelijks terug laten komen. Zo zorg je ervoor dat teambuilding in het dagelijkse werkleven wordt geïntegreerd.

 

Een teambuildingsactiviteit organiseren? Kom dan naar het Talentencentrum! Onder leiding van Aleco coaches ga je met je team aan de slag met verschillende samenwerkingsspellen. En dat allemaal in onze mooie sportieve omgeving!

Neem contact op voor meer informatie!